RSS Feed

Darmowa energia czerpana ze środowiska

Do ogrzewania domu potrafi wykorzystać ciepło z gruntu/wody lub powietrza, za które nie trzeba płacić…
Nie ma jak pompa
Coraz częściej do ogrzewania domu zamiast kotła wykorzystuje się bardziej ekologiczną pompę ciepła. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do instalacji grzewczej, w której temperatura jest wyższa, jest możliwe poprzez doprowadzeniu do pompy energii napędowej.

W ogólnie wykorzystywanych sprężarkowych pompach ciepła jest to energia elektryczna która napędza sprężarkę. Sama pompa nie jest w stanie wytworzyć ciepła, jeśli nie brać pod uwagę niewielkiej jego ilości powstającej podczas pracy sprężarki. Zwiększenie temperatury płynu pośredniczącego w wymianie ciepła, nazywanego czynnikiem roboczym, następuje w wyniku przemian termodynamicznych zachodzących w pompie zgodnie z zasadą, na której opiera się działanie popularnych chłodziarek i klimatyzatorów. Standardowa sprężarkowa pompa ciepła składa się główniem z dwóch wymienników ciepła – parownika i skraplacza – oraz ze sprężarki i zaworu rozprężnego. Wszystkie te elementy połączone są   rurami, w których krąży płyn pośredniczący w wymianie ciepła – nazywany czynnikiem roboczym. W   nowoczesnych pompach są to dwu- lub trzyskładnikowe roztwory freonów. Najczęściej są stosowane te o   oznaczeniach R407C, R134A, R4. Zastępują one wykorzystywane do niedawna szkodliwe dla środowiska freony z   grupy HCFC.

Na pompę ciepła współpracującą ze zbiornikiem buforowym (największe urządzenie na zdjęciu) trzeba przeznaczyć w domu specjalne pomieszczenie.

Podobne wpisy:
  1. Pompa ciepła to darmowa energia czerpana ze środowiska
  2. Pompa jedynym źródłem ciepła?