RSS Feed

Skąd pobierać powietrze do pompy ciepła?

Jak wspomnieliśmy w poprzednich artykułach, pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej powinny wykorzystywać darmowe oraz odnawialne źródło ciepła. Typowe pompy ciepła wykorzystujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej poza sezonem grzewczym. Urządzenia, które mogą być zasilane powietrzem o niższych temperaturach możemy właściwie wykorzystywać przez cały rok.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej możemy instalować na wiele sposobów.  Jednak konkretne rozwiązanie zależy w dużej mierze od urządzenia,  jakie mamy do dyspozycji oraz konkretnej sytuacji w danym budynku. Najczęściej urządzenia tego typu montowane są w kotłowni, tak aby poprzez wężownicę wbudowaną wewnątrz zbiornika pompy ciepła można było w łatwy sposób zintegrować je z istniejącym źródłem ciepła.

Najprostsza instalacja pompy ciepła polega na wykorzystaniu powietrza znajdującego się w pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie. Rozwiązanie to jest najprostsze z punktu widzenia  instalacji. W tym jednak wypadku  wymagane jest, aby pomieszczenie, w którym ma znajdować się pompa ciepła,  miało odpowiednią kubaturę.

Większość producentów pomp ciepła podaje minimalną przestrzeń, w jakiej można montować dane urządzenie. Zasysanie powietrza oraz jednoczesne  wyrzucanie powietrza do tego samego pomieszczenia  ma jedną zasadniczą wadę. Podczas pracy pompy ciepła z powietrza zasysanego odzyskiwana jest energia, co powoduje, iż wyrzucane z urządzenia powietrze ma niższą temperaturę. W sytuacji kiedy dwa strumienie powietrza mieszają się,  następuje ciągłe obniżanie temperatury powietrza w pomieszczeniu. Coraz niższa temperatura powietrza zasysanego powoduje pogarszanie się efektywności pracy urządzenia, to zaś odbija się na wzroście kosztów energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła. Dlatego też rozwiązanie to można stosować w sytuacjach,  kiedy nie mamy zbyt dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Większość oferowanych na rynku urządzeń daje nam możliwość podpięcia kanałów wentylacyjnych. Zwykle są to kanały o przekroju okrągłym i średnicy 160 mm, rzadziej o średnicy 150 mm. Dzięki nim, mamy dużo większe możliwości zastosowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Częstszym przykładem instalacji pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej jest rozwiązanie pokazane na rysunku powyżej. W tym wypadku, urządzenie znajduje się w pomieszczeniu wraz z kotłem centralnego ogrzewania. Daje to nam możliwość prostej integracji z istniejącą instalacją. Poprzez kanały powietrzne  jesteśmy wstanie dostosować instalację do konkretnej sytuacji. Możemy np. zasysać powietrze z pomieszczenia, w którym znajduje się wilgotne pranie. Wilgoć zawarta w tym powietrzu zacznie się skraplać na parowniku pompy ciepła i trafi do kanalizacji. Dzięki temu spowodujemy osuszenie powietrza. Chłodniejsze powietrze wywiewane możemy zaś przekazywać np. do spiżarni, w której wskazana jest niższa temperatura.
Konkretne rozwiązanie zależy przede wszystkim od układu budynku, w którym ma być zastosowana pompa ciepła. Dwa przykłady powyżej mają zwrócić uwagę na pewne ograniczenia oraz zalety stosowania tych rozwiązań.

 

Poniżej przedstawiamy podobne koncepcje do tych przedstawionych powyżej. W tym wypadku powietrze zasysane jest z pomieszczenia, w którym pompa ciepła się znajduje. Chłodniejsze powietrze z pompy ciepła wyrzucane jest do innego pomieszczenia. Układ taki stosujemy w sytuacji, kiedy pomieszczenie, do którego mamy wyrzucać powietrze znajduje się w większej odległości od pompy ciepła. Większość oferowanych na rynku urządzeń ma swoje ograniczenia co do maksymalnej długości kanałów powietrznych. Zwykle taka długość nie powinna przekraczać 9-10 metrów. Jest to jeden z parametrów, na które warto zwrócić uwagę, planując instalację pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Z punktu widzenia efektywności pracy pompy ciepła najciekawsze rozwiązanie przedstawia rysunek poniżej. W tym przypadku zastosowano kombinowany układ kanałów powietrznych. Daje on możliwość wykorzystywania jako dolnego źródła do pompy ciepła zarówno powietrza wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Poprzez prostą zwrotnicę z klapą jesteśmy w stanie samemu zadecydować, skąd chcemy pobierać powietrze do urządzenia. W okresie letnim, kiedy na zewnątrz powietrze jest gorące, wykorzystujemy powietrze zewnętrzne. Jednocześnie, może zdarzyć się, iż powietrze wewnątrz budynku może mieć wyższą temperaturę niż powietrze na zewnątrz. Wynikać to może np. z efektu szklarni lub wewnętrznych źródeł ciepła. W takiej sytuacji, poprzez klapy powietrzne możemy wybrać optymalne źródło ciepła o wyższej temperaturze. Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, a zastosowana przez nas pompa ciepła ma możliwość wykorzystywania niskich temperatur, przestawiamy klapy powietrzne na powietrze zewnętrzne. Dzięki temu zawsze w sposób najbardziej efektywny wykorzystujemy darmową energię zakumulowaną w powietrzu.

Zastosowanie regulowanych klap powietrznych daje nam możliwość regulacji temperatury powietrza zasysanego do pompy ciepła. Taka sytuacja jest konieczna, kiedy np. chcemy wykorzystywać gorące powietrze ze strychu. Temperatury osiągane w tym miejscu przekraczają często 30°C. W większości urządzeń oferowanych na naszym rynku maksymalna temperatura powietrza zasysanego wynosi 35°C. Taki kombinowany układ kanałów powietrznych daje nam możliwość odpowiedniego mieszania powietrza ze strychu oraz np. chłodniejszego powietrza zewnętrznego, tak aby temperatura powietrza była zbliżona do maksymalnej temperatury dopuszczalnej. Takie rozwiązanie możliwe jest jednak właściwie wyłącznie w urządzeniach wyposażonych w regulator, który pokazuje temperaturę powietrza zasysanego.

Podobne wpisy:
  1. Powietrze jako źródło energii dla pompy ciepła
  2. Skąd się bierze ciepło?